Ventura heeft een ANBI status, waardoor een sponsorbijdrage of donatie fiscaal aftrekbaar is.
 
Stichting Jeugdtheater Ventura

RSIN : 8048.36.218

Bezoekadres:
Noordweg 92 / 8262 BW Kampen

Postadres:
Postbus 310 / 8260 AH Kampen

Missie:
Ventura beoogt met haar aanbod kinderen, jongeren en volwassenen diverse vormen van theater te laten ervaren. Ongeacht niveau en talent biedt Ventura middels haar producties haar spelers een podium.

Visie:
Ventura levert aansprekend eigentijds aanbod op het gebied van theater dat aansluit bij de belevingswereld van haar klanten. Ventura vindt het belangrijk te laten zien hoe het beoefenen van theater het zichzelf kunnen presenteren bij deelnemers kan vergroten. Ventura daagt haar spelers uit om door spel, zang en dans creatief te denken en het cultureel bewustzijn te vergroten . Acts en voorstellingen zijn qua stijl en uitvoering herkenbaar: spelers en publiek kunnen zich hiermee identificeren.

Hoofdlijnen actueel beleid:
- Het verzorgen van producties en optredens op maat voor o.a. leerlingen van Quintus Kampen;
- Het bieden van faciliteiten voor- en geven van (straat)theaterworkshops voor ingehuurde acts;
- Het bieden van een podium voor de leerlingen van o.a. Quintus tijdens haar jaarlijkse evenement 'Kerst in Oud Kampen'.

Bestuurssamenstelling en bestuursleden
Voorzitter          - Mevr G. Kragt
Secretaris          - Mevr L. Schoenmaker
Penningmeester - Mevr J. van der Velde
Alg Bestuurslid   - Dhr H.W. van de Berg

Beloningsbeleid
Alle vrijwilligers die verbonden zijn aan de Stichting Jeugdtheater Ventura doen dit geheel belangeloos. Gemaakte onkosten- en reisvergoedingen worden vergoed volgens de richtlijnen van de fiscus. De docenten die onder contract staan bij Stichting Jeugdtheater Ventura worden op uurloonbasis uitbetaald.

Financiën:
pdfRapport 2019

pdfRapport 2018

pdfRapport 2017