Op 26 maart 1996 is de Stichting Jeugdtheater Ventura opgericht. Ventura heeft als doel het bieden van sociaal en vormend theater. Dit doel trachten we te bereiken door het geven van lessen op het gebied van zang, dans en drama. Daarnaast willen we vrijwilligers de gelegenheid bieden zich te bekwamen in het ontwerpen en vervaardigen van decorstukken, kostuums, grime alsmede het beheersen van de techniek op het gebied van licht en geluid.

Wij hebben de missie en visie van de theaterschool als volgt geformuleerd:

Missie:
Ventura beoogt met haar aanbod kinderen, jongeren en volwassenen diverse vormen van theater te laten ervaren. Ongeacht niveau en talent biedt Ventura haar leerlingen minimaal twee maal per jaar een podium.

Visie:
Ventura levert aansprekend eigentijds aanbod op het gebied van theater dat aansluit bij de belevingswereld van haar cursisten. Ventura vindt het belangrijk te laten zien hoe het beoefenen van theater het zichzelf kunnen presenteren bij deelnemers kan vergroten. Ventura daagt leerlingen uit om door spel, zang en dans creatief te denken en het cultureel bewustzijn te vergroten . Acts en voorstellingen zijn qua stijl en uitvoering herkenbaar: leerlingen en publiek kunnen zich hiermee identificeren.

Ventura is gevestigd aan de Noordweg 92 te Kampen.