Het optuigen van evenementen en theaterproducties vergt veel inspanning van diverse diciplines. De facilitaire diensten van Ventura hebben een ondersteunende taak en leveren diensten aan zowel het Theaterbureau als aan 'Kerst in Oud Kampen'. Deze diensten worden uitgevoerd door vrijwilligers. In de links in het menu kunt u meer lezen over elke dienst afzonderlijk. Mocht u een van de diensten aanspreken, meld u zich dan aan middels het aanmeld formulier onder aan de webpagina. U kunt ook eerst eens komen 'snuffelen' bij Ventura. Maak dan eerst een afspraak per e-mail: info@venturakampen.nl of info@kerstinoudkampen.nl.